tisdag 2 november 2010

Nödsändare


Försvunna eller lite snurriga personer som irrat sig ut och inte kommer tillbaka kan nu hittas med nödsändare och pejling. Detta är ett världspatenterat svenskt nödsändar-och pejlingssystem som gör det möjligt att snabbt hitta försvunna personer. Systemet är främst avsett för demenssjuka och ger betydligt ökade möjligheter att rädda liv och minska mänskligt lidande. Läs mer på >>

Inga kommentarer: