måndag 14 februari 2011

Digital äggklockaRamatek heter ett företag som har uppfunnit en digital ”äggklocka”. Den är designad för hörselskadade och personer med muskelförsvagning eller rörelsehinder i händerna. Istället för att signalera med ljud, signalerar den med ljus. Klockan är som en ”mussla”, man sköter alla funktioner genom att trycka ihop timern. Två tryck betyder t ex två minuter. Kontakta Ramatek om du vill veta mer. Företaget har fått ekonomiskt stöd från regeringsuppdraget Teknik för äldre.

Inga kommentarer: