tisdag 28 juni 2011

Timstocken ett tidshjälpmedel

Föräldrarna till barn som använder tidshjälpmedlet timstock anser att den både minskar stress och gör barnen självständigare. Det visar rapporten ”Timstocken i vardagen” av Anna-Carin Öjteg och Ann-Christin Eliasson.Timstocken underlättar förståelsen av det abstrakta tidsbegreppet. 
Med hjälp av en rad lysdioder som slocknar i takt med att tiden går åskådliggörs hur länge en aktivitet har pågått. Timstocken finns i flera tidsintervall; 20, 60 och 80 minuter. Läs mer på habilitering & hälsa >>
Mer info om timstocken här på hi.se >>  

Inga kommentarer: