onsdag 24 augusti 2011

4 500 blissymboler!!!

Jag är ju lite svag för ny teknik och appar är verkligen något jag gillar - allrahelst när de underlättar för personer som annars har svårt att ta till sig information och kommunicera! Nu introduceras det första programmet (iPhone OS, Apple iPhone, iPod Touch, iPad) för personer som använder blissymboler.

Appen riktar sig till personer med funktionshinder som använder blissymboler för att kommunicera, och till terapeuter, lärare och andra som stödjer användningen av Bliss. Läs mer på q-s.pl >>

Inga kommentarer: