tisdag 24 april 2012

Förebygga fall hos äldre!


Ett fallförebyggande koncept.
För seniorer hör muskelstyrkan ihop med förmågan att kunna funktionera, kontrollera balansen och klara av vardagssysslorna självständigt. Styrke- och balansträning har med 15-50 % bidragit till att minska fallolyckor och skador vid fall. I Finland har man kommit långt på området. Här är något smart. Man mäter den äldres funktionsförmåga och bygger sedan ett träningsprogram för att jobba upp balansen och minimera riskerna för fall! SMART. Läs mer på hur.fi >>

Inga kommentarer: