onsdag 3 april 2013

Lista på butiker som har hjälpmedel


"I vanliga affärer och specialbutiker finns många bra smarta ting - enkla hjälpmedel. Hjälpmedel du kan köpa själv.
En del butiker har kunnig och utbildad personal som kan ge råd, andra använder sig av postorderförsäljning och vissa har både och. Några av dem har även postorderverksamhet via Internet. En del företag kan du besöka för att köpa dina hjälpmedel eller hyra för en kortare tid. Några hjälpmedelscentraler hyr också ut hjälpmedel utan förskrivning". Lista på butiker som har hjälpmedel på hi.se >>

Inga kommentarer: